En av Norconsults styrker er bred ressursbase og mange lokale kontorer. Dette sikrer kapasitet og kompetanse til å utføre oppdrag av varierende innhold og størrelse, uavhengig av geografi.

I tillegg til hovedkontoret, drives virksomheten fra 50 kontorsteder fordelt på fem regioner i Norge. Det er variasjon på kontorenes størrelse men det er et tett samarbeid slik at alle kan kontaktes, uansett type oppdrag. Til sammen har vi solid kompetanse innen alle markedsområder.

  • Profilbilde av Jens Kvarekvål
    Jens Kvarekvål
    Direktør Region Vest
     

    I Region Vest har Norconsult åtte kontorer som alle kan kontaktes, uansett type oppdrag. Det er variasjon på kontorenes størrelse men det er et tett samarbeid i regionen slik at alle kontorledere kjenner hverandres kompetanse godt. Til sammen har vi solid kompetanse innen alle markedsområder.