Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram, detaljregulering Øien grustak, Alvdal kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3, 12-8 og 12-9 kunngjøres det herved oppstart av detaljregulering for Øien grustak, Moan, Alvdal kommune. Planarbeidet igangsettes på vegne av Håkon Øien og planleggingsarbeidet skal utføres av Norconsult AS.

Publisert: 2015-02-05

Frist for innspill er satt til 20. mars 2015.

Vedlegg:
Planprogram Høring
Oppstartsvarsel Reguleringsplan
Plangrense

Profilbilde av Ann Ginzkey
Ann Ginzkey
Arealplanlegger