Som den største aktøren i Norge, jobber vi aktivt med å utvikle faget vårt. Dette gjør vi blant annet ved å utveksle erfaringer og dele av vår kunnskap.

Det finnes for tiden ingen aktuelle kurs eller seminarer.