Bygg og eiendom

For Norconsult representerer markedsområdet Bygg og eiendom alle typer bygninger. For andre typer konstruksjoner, se de andre markedsområdene.

I Norconsult utvikler vi stadig vår kompetanse innen prosjektering av kompliserte bygg, samtidig som vi de senere år i økende grad har bidratt med kompetanse og rådgivning innen tidlige prosjektfaser og innen overtagelse og drift.

Norconsult dekker samtlige fagområder innenfor rådgivning og prosjektering av nybygg, anlegg og rehabiliteringsprosjekter. 

I tillegg besitter vi en betydelig kompetanse innenfor teknisk integrering, tilstandskontroll samt drifts- og vedlikeholdsplanlegging. Vi kan derfor levere et komplett tjenestetilbud i hele livsfasen til et prosjekt.

Bygg og eiendom er representert på de aller fleste av kontorene til Norconsult, og dermed kan vi betjene hele landet med lokal kompetanse og kapasitet. Vi har også et tverrfaglig miljø innen Bygg og eiendom på et stort antall kontorer.

Profilbilde av Kjetil Ruud
Kjetil Ruud
Direktør Bygg og anlegg
 
Profilbilde av Bjørn Morten Olesen
Bjørn Morten Olesen
Markedssjef bygg og eiendom