Sikkerhet

Norconsult har spesialkunnskap og erfaring med sikkerhetsanalyser og aktiv risikostyring for både offentlige og private aktører.  

Norconsult er den største norskeide aktøren som dekker alle krav til utredning innen sikkerhet.

Vårt prosjekteringsmiljø har spesialkunnskap og tverrfaglig erfaring for å kunne vurdere sikkerhet i et bredt spekter av prosjekter.

Analyse av risiko, sårbarhet og dimensjonering av beredskap er krevende tverrfaglige utfordringer. En uavhengig vurdering av uønskede hendelser, trusler og sårbarhet i egen virksomhet er vikitig for å redusere risiko.

Norconsult kan bidra til å redusere virksomhetens risiko gjennom en god sikkerhetskultur, styringssystemer, kompetansebygging, samt forebyggende tiltak og beredskap.

Profilbilde av Bente Gjerstad
Bente Gjerstad
Direktør Miljø og Sikkerhet
 
Profilbilde av Jon Mikkel Haugen
Jon Mikkel Haugen
Markedskoordinator