Takst i Møre og Romsdal

Norconsult er utviklet gjennom mer enn 40 år. Siste 10 årene med takst på 3 av kontorene i Møre og Romsdal sammen med et tverrfaglig miljø, som forespørres når nødvendig for å kunne levere våre takstrapporter i tilfredsstillende kvalitet. Disse øvrige fag er byggeteknikk, bygningsfysikk, vvs-teknikk, elektroteknikk, plan/samferdsel, veg, VA teknikk, arkitektur, interiørarkitektur, landskapsarkitektur, geoteknikk, ingeniørgeologi, miljø og energi.

Vi tilbyr takseringstjenester innen følgende områder:
• Verditaksering av bolig/fritid- og næringseiendommer
• Vurdering av tomteverdi og utviklingspotensiale
• Tilstandsrapporter bolig, inklusiv verdi og areal
• Tilstandsanalyser i ht NS 3424 eventuelt med strakstiltak og vedlikeholdsplan
• Tilstandsregistrering før sprengning/anleggsarbeid
• Beregning av grenseverdier for rystelser fra sperengning/pigging
• Tilstandsvurderinger
• TDD, teknisk due diligence
• Reklamasjonsvurdering, mangler ved utførte arbeider
• Eierskiftetaksering, klager etter kjøp/salg av bygg/eiendom
• Skadetaksering, beskrivelse av årsak, reparasjon m.m. etter alle typer skade
• Skadeskjønn, fastsettelse av verdi etter totalskade på bygning
• Naturskadetaksering, etter skade pga storm, stormflo, flom, vind m.m.
• Styrt gjenoppbygging etter skade; tilbudsinnhenting og kontrakt
• Byggeledelse, prosjektledelse
• Energimerking, energiberegning, energiattest og ENØK-analyse
• Bistand ved boligkjøp, overtagelse, ferdigbefaring
• Byggelånskontroll
• Uavhengig kontroll, tiltaksklasse 1-3

Prisliste per 01.01.2020

Relaterte tjenester

Kontaktpersoner

Profilbilde av Arnt-Ove Roald
Arnt-Ove Roald
Takstmann, avdelingsleder takst
Profilbilde av Idar Warholm
Idar Warholm
Takstmann
Profilbilde av Stig Ole Wenaas
Stig Ole Wenaas
Takstmann
Profilbilde av Marit Gunnlaug Alnes
Marit Gunnlaug Alnes
Takstsekretær