490 milliarder må til for å sikre drikkevannet

Nyheter
04. juli 2014

Fare for kloakk i drikkevannet, rustne og gamle rør fra etterkrigstiden, og utslipp i bekker og elver. Vedlikehold av vann- og avløpsanleggene i hele landet vil koste milliarder, viser fersk rapport. 

Etterslepet på vedlikehold vokser år for år, og anleggene er nå på et kritisk nivå, mener Tom Baade-Mathiesen, prosjektleder og ekspert i Rådgivende Ingeniørers Forening.

Kilde NRK.no

Kontaktperson

Nyheter

- av 288