Norconsults Compliance Officer delte sine erfaringer med norsk næringsliv

Nyheter
08. oktober 2014

En rekke deltakere fra norsk næringsliv deltok 25. september 2014 på et seminar med tema ‘'Hva kan vi lære av internasjonale selskaper innen etikk og compliance?''. 

Undersøkelser viser at norske selskaper har en lang vei å gå for å komme på nivå med globalt ledende selskaper. Seminaret, i regi av Deloitte, satte fokus på de elementene norske selskap bør prioritere for å forbedre sin compliance funksjon. Det var hovedsak rettet mot compliance officer, compliance ansvarlig, juridisk ansvarlig, internrevisor og CFO.

Foruten Deloittes egne foredragsholdere, presenterte Guro Cedell hvordan Norconsult har jobbet med å implementere et compliance program som tilfredsstiller kravene i World Bank Integrity Guidelines. Ellen-Kathrine Thrap-Meyer, en av Norges mest erfarne compliance officers, presenterte hvordan Telenor konsernet håndterer compliance.

Kontaktperson

Kontakt oss
Compliance Officer

Nyheter

- av 288