Høy trivsel i Norconsult

Nyheter
06. november 2013

På oppdrag fra Norconsult har TNS Gallup gjennomført en undersøkelse som kartlegger medarbeidernes trivsel i Norconsult. Svarene tyder på at trivselen i Norconsult er blant de 10 prosent høyeste som er målt av TNS Gallup i Norge.

Undersøkelsen, som ble gjennomført i oktober, hadde fokus på arbeidsmiljø, engasjement, kompetanse, ledelse og kultur. Hele 82 prosent av de som er ansatt i Norconsult deltok og svarene viser at Norconsult har en sunn og robust kultur med engasjerte, dedikerte og forøyde medarbeidere.

TNS Gallup kunne konstatere at Norconsult oppnådde en trivselsscore på 82 av 100 - noe som altså plasserer Norconsult blant 10 prosent av de bedriftene med høyest trivsel som har gjort tilsvarende måling hos TNS Gallup.

Det fremkommer at ledelse har stor betydning for medarbeidernes trivsel. Norconsults ledere scorer meget godt og lederens evne til å vise tillit og respekt er parametere som skårer aller høyest. I tillegg er jobbinnhold og frihet til å styre sin egen hverdag avgjørende for trivsel og engasjement i Norconsult.

Kontaktperson

Nyheter

- av 288