Trives på jobb i Norconsult

Nyheter
11. desember 2014

Resultatetene fra årets medarbeiderundersøkelse viser at trivselen og engasjementet i Norconsult er svært høy og blant de ti prosent beste som TNS Gallup måler i Norge og Europa.

Undersøkelsen som gjennomføres årlig av TNS Gallup ble avsluttet november med 84 prosent deltakelse. 
Spørsmålene fokuserer på ledelse, fysisk og psykisk arbeidsmiljø og måler trivsel og engasjement på en måte som også gir et sammenligningsgrunnlag utover egen virksomhet.

- Som i fjor viser medarbeiderundersøkelsen at Norconsult har en sunn og robust kultur med engasjerte, dedikerte og forøyde medarbeidere. Dette har vi all grunn til å være stolte av, sier Fride A. Hærem.

Kontaktperson

Kontakt oss
Direktør konsernstab

Nyheter

- av 288