Ingeniører Uten Grenser - Borderlessfestival NTNU

Nyheter
08. oktober 2014

Vår samarbeidspartner, Ingeniører Uten Grenser, arrangerte 25.-27. september en bistandsfestival på NTNU der bl.a. Norconsult stod for workshopen "Hvordan arbeider en bistandsingeniør i praksis?". 

Borderless-festivalen Creation of the Global Engineer, omfattet flere ulike foredrag, kurs, debatter og workshops, som hadde til hensikt å gi studentene ved NTNU et innblikk i hvordan IUG arbeider. 

Våre medarbeidere Mari Sjaastad og Edana Fedje, som selv har reist med IUG, presenterte foredraget "Hvordan arbeider en bistandsingeniør i praksis?" med ulike case fra felten. Ca. 40 engasjerte ingeniørstudenter fra ulike studieretninger deltok på workshopen, og løste case i grupper rundt temaene; "Hvordan forberede seg til feltarbeid?" og "Hvilke utfordringer møter man i felt og hvordan løser man disse?".

Både foredragsholdere og arrangøren syntes opplegget fungerte meget bra, og det var god aktivitet blant studentene, både under gruppeoppgavene, presentasjonen og etter at workshopen var ferdig.

Kontaktperson

Nyheter

- av 288