Materialdagen

Nyheter
02. juni 2014

Vi ønsker å invitere deg til vårt halvdagsseminar "Materialdagen" fra kl. 12 tirsdag 17. juni i Norconsults lokaler i Vestfjordgaten 4 i Sandvika. 

Seminaret vil ha fokus på å presentere faktainformasjon om nye spennende materialer og produkter. Presentasjonene vil bli holdt av produktenes leverandør eller produsent. Seminaret vil være gratis for deltakere.

Gjennom ettermiddagen vil du kunne lære om:

  • Aerogelisolasjon fra Aerogel Norge som kan gi oss tynne transparente isolasjonssjikt.
  • Vakuumisolasjonspaneler fra Porextherm som kan gi oss tynne superisolerte sjikt.
  • Skumglassisolasjon fra Foamglas som gjør oss i stand til å bygge enkle, fuktsikre isolasjonssjikt
  • REDAir Flexsystem fra Rockwool som kan brukes til kompakte isolasjonssjikt i yttervegger
  • Miljøvennlig trefiberisolasjon fra Hunton
  • Elektrokromatiske glass fra Saint Gobain
  • Integrert solavskjerming fra Microshade.

Hver produsent/leverandør vil ha 20 minutter til rådighet for å presentere sine produkter, og så er det satt av 10 minutter til spørsmål fra salen.

Som deltaker er vi sikre på at du vil sitte igjen med nyttig faktainformasjon som du kan bruke senere i din profesjonelle hverdag når bygninger prosjekteres eller bygges.

Påmelding til Tobin.Rist@norconsult.com innen fristen torsdag 12. juni.

Velkommen til et spennende seminar hos Norconsult!

Kontaktperson

Profilbilde av Hilde Rannem Isaksen
Hilde Rannem Isaksen
Avdelingsleder

Nyheter

- av 288