MOT+Norconsult=sant

Nyheter
23. november 2012

I dag 23. november, på selveste «MOT til å glede-dagen», inngår Norconsult en samarbeidsavtale med organisasjonen MOT.

MOT er en ideell organisasjon som jobber for og med ungdom. MOT bevisstgjør ungdom til å ta egne valg og vise mot – mot til å leve, mot til å bry seg, mot til å si nei.

- Avtalen med MOT vil bidra til å styrke vår egen bedriftskultur, samtidig som vi kan være stolte av å samarbeide med en så flott organisasjon, sier HR- og markedsdirektør Fride A. Hærem.

I tillegg til holdningsskapende virksomhet for og med ungdommer, arbeider MOT også mye med næringslivet for å fremme gode og solide bedriftskulturer.

Samarbeidet innebærer at Norconsult støtter organisasjonens arbeid gjennom et økonomisk bidrag – og gjennom dette tar samfunnsansvar og prioriterer arbeid med ungdom. Til gjengjeld får Norconsult tilgang på MOTs kompetanse når det gjelder holdningsskapende arbeid internt i organisasjonen.

- Vi kommer til å bruke MOT som partner i lederutviklingen og også på andre arenaer i Norconsult hvor vi diskuterer både måten vi driver vår virksomhet på og mer mellommenneskelige forhold, sier Fride A. Hærem.

- Vi har i vår avtale med MOT fått tilgang til hele «verktøykassen» deres i form av fantastiske foredragsholdere, masse spennende virkemidler til bruk i leder- og medarbeiderutvikling og ikke minst en ideologi og et verdisyn som matcher vår bedriftskultur veldig godt.

Les mer om MOT – organisasjonen og arbeidet – på MOTs nettsider

Kontaktperson

Nyheter

- av 288