Rammeavtale for Helse Sør-Øst

Nyheter
19. desember 2014

Sammen med HR Prosjekt AS og underrådgivere er Norconsult tildelt rammeavtale for rådgivende tjenester innen bygg- og eiendom til helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF. 

Rammeavtalen gjelder 20 av totalt 21 utlyste tjenesteområder og strekker seg fra prosjektledelse og administrativ støtte, samt bistand med strategi og planprosesser innen en rekke fagområder. I avtalen ligger også opsjon på bruk av fremtidige Sykehusbygg HF. Avtalen ble vunnet i stor konkurranse.

- Dette er en stor og viktig avtale for Norconsult AS, sier Kåre Kallmyr som er seksjonsleder i Sykehus og renrom i Norconsult. Han er spesielt glad for at avtalen ble vunnet på grunn av faglig styrke og bredde - og ikke på grunn av laveste pris.

Oppdragsgivers begrunnelse
I tildelingsbrevet har oppdragsgiveren følgende begrunnelse: "HR Prosjekt AS/ Norconsult AS, med Deloitte, Akershus Eiendom, Pro Integratred Management, Henning Larsen Architects, AART/Architects, Søren Jensen og Lohfert & Lohfert AS, som underleverandører, har levert tilbud på alle tjenesteområder.
Dette er en meget bred gruppe, med sterk bredde- og spisskompetanse. Tilbyder har i hovedsak levert gode beskrivelser på alle tjenesteområder. Tilbyder har stor kjernegruppe med relevant personell for de fleste områdene.
Tilbyder ligger lavt i ikke-vektet gjennomsnittspris, men likevel høyt i de mest aktuelle personellkategoriene".

Ta kontakt med Kåre Kallmyr om ytterligere informasjon om avtalen ønskes.

Kontaktperson

Profilbilde av Kåre Kallmyr
Kåre Kallmyr
Siving. VVS , leder for avdeling Sykehus og renrom

Nyheter

- av 288