Ny seksjon for miljø og sikkerhet i Norconsult Bergen

Nyheter
11. desember 2014

Fra november i 2014 kan Norconsult i Bergen bistå med miljø- og brannprosjektering, flom- og overvannsvurderinger samt miljøtekniske undersøkelser av høy kvalitet til avtalt pris.

Den nye seksjonen som består av branningeniører, miljørådgiver og hydrogeolog skal arbeide på tvers av fag og regioner i samspill med om lag 70 rådgivere innenfor samme fagområde internt i Norconsult. Dette medfører at kvaliteten på produktet samsvarer med Norconsult sitt interne kvalitetssikringssystem, uavhengig av om oppgaven blir løst i Bergen eller Oslo.

Den nye seksjonen består av to personer med spesialisert miljøkompetanse og tre personer med tilsvarende innenfor brann.
- Vi skal både skal ivareta eksisterende kunder og vokse. Vi tar sikte på å ansette flere innenfor begge fagområdene i løpet av 2015, sier Anne Kathrine Bøe som leder seksjonen.

Kontaktperson

Nyheter

- av 288