Norconsult overtar Aalerud AS

Nyheter
02. september 2014

Norconsult AS overtar 1. september 2014 alle aksjene i Aalerud AS på Hamar. Firmaet fortsetter fra samme tidspunkt sin virksomhet som en integrert del av Norconsult AS. Alle ansatte fortsetter i sine stillinger etter overtakelsen.

Sandvika, Norge – 29. august 2014 – Norconsult AS, Norges ledende tverrfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, overtar 1. september 2014 Aalerud AS på Hamar.

Aalerud er et velrenommert selskap og har drevet rådgivervirksomhet innen VVS, inneklima og kuldeteknikk helt siden 1953 og har en meget sterk posisjon i regionen. Selskapet har 12 ansatte som alle fortsetter i sine stillinger etter overtakelsen.

- Vi ser fram til å bli en del av Norconsult-familien og ikke minst bli en del av et slagkraftig tverrfaglig prosjekteringsmiljø i region Innlandet for øvrig. Vi vil kunne trekke på Norconsults brede kompetansebase og vil stå enda sterkere i konkurransen om oppdragene.
Aalerud og Norconsult har samme syn på framtiden og både forretningsmessig og kulturelt passer firmaene veldig bra sammen. Kjøpet vil styrke kompetansen i regionen, og vil øke verdiskapingen som lokalt forankrede rådgiverfirmaer representerer. Norconsults offensive satsing inspirerer våre ansatte og vi kan betjene våre kunder på en enda bedre måte, sier daglig leder i Aalerud, Kristian Lang-Ree.

- Med kjøpet av Aalerud forsterker vi vårt markedsinngrep og tverrfaglighet betydelig i regionen ved at vi får tilgang til et meget kompetent og anerkjent VVS-miljø. Vi ser store muligheter for markedsmessige og faglige synergier gjennom denne sammenslåingen og ser frem til å kunne tilby et ytterligere utvidet tjenestespekter langs de verdikjedene vi betjener i dag.
Region Innlandet i Norconsult har eksisterende kontorer i Hønefoss, Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Os i Østerdalen og på Otta. Etter overtagelsen av Aalerud vil Norconsult befeste sin posisjon som det klart største og ledende rådgivermiljøet med til sammen 175 ansatte i denne regionen, sier konsernsjef i Norconsult, Per Kristian Jacobsen.

Beslutningen om aksjeovertakelsen er resultatet av en prosess som er strategisk begrunnet og som også er diskutert med og ønsket av medarbeiderne i begge involverte selskaper. Selskapene ser dette som et riktig trekk for å møte fremtidige markedsmessige og faglige utfordringer, trygge arbeidsplassene, samt for å skape grunnlag for videre vekst.

Kontaktperson

Nyheter

- av 288