Norconsult overtar rådgivervirksomheten i VA-Support AS

Nyheter
08. januar 2014

Norconsult AS overtok 1. januar 2014 rådgivervirksomheten i VA-Support AS på Kløfta. Alle ansatte fortsetter fra samme tidspunkt sin virksomhet som en integrert del av Norconsult.

Norconsult AS, Norges ledende flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, overtok 1. januar rådgivervirksomheten i VA-Support AS på Kløfta. VA-Support ble etablert i 1999 og er et rådgivende ingeniørfirma innenfor renseprosesser og vannforsyning, med spesialfelt innenfor vannkvalitet og vannrensing.

– VA-Support og Norconsult har samme syn på framtiden og begge selskaper erkjenner at markedet i enda større grad framover etterspør tverrfaglighet, større innkjøpspakker og ikke minst større kapasitet. Både forretningsmessig og kulturelt passer firmaene veldig bra sammen. Kjøpet vil styrke kompetansen i regionen og vil gi oss betydelig større faglig bredde. Norconsults offensive satsing inspirerer våre ansatte og vi kan betjene våre kunder på en enda bedre måte, sier daglig leder i VA-Support, Tor Håkonsen.

– Med kjøpet av VA-Support forsterker vi vårt markedsinngrep i regionen ved at vi får tilgang til et meget kompetent og anerkjent rådgivermiljø innen vannkvalitet og vannrensing. Vi ser gode muligheter for markedsmessige og faglige synergier gjennom denne sammenslåingen og ser frem til å kunne tilby et ytterligere utvidet tjenestespekter langs de verdikjedene vi betjener i dag, sier adm. direktør i Norconsult, John Nyheim.

Beslutningen om overtakelsen er resultatet av en prosess som er strategisk begrunnet og som også er diskutert med og ønsket av medarbeiderne i begge selskaper. Selskapene ser dette som et riktig trekk for å møte fremtidige markedsmessige og faglige utfordringer, for å trygge arbeidsplassene, samt for å skape grunnlag for videre vekst.

Kontaktperson

Nyheter

- av 288