Norconsult overtar Solem

Nyheter
18. august 2014

Norconsult AS overtok 1. juli 2014 alle aksjene i Solem Arkitektur AS. Solem Arkitektur fortsetter fra samme tidspunkt sin virksomhet som et eget datterselskap. Alle ansatte fortsetter i sine stillinger etter overtakelsen.

Sandvika, Norge – 1. juli 2014. Norconsult AS, Norges ledende tverrfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, overtok 1. juli 2014 Solem Arkitektur AS i Trondheim og Kristiansund. Solem Arkitektur er et velrenommert selskap og har drevet arkitektvirksomhet siden 1978. Firmaet er det største arkitektselskapet i Midt- Norge og har en meget sterk posisjon i mange markedssegmenter. Solem Arkitektur vil drive videre under samme navn og med samme ledelse. Selskapet har til sammen 50 ansatte på de to kontorene i Trondheim og Kristiansund som alle fortsetter i sine stillinger etter overtakelsen. I løpende oppdrag vil det derfor merkes liten forskjell i det overtakelsen ikke får noen konsekvenser for verken oppdragsmedarbeiderne eller organiNsering av oppdragene.

- Solem Arkitektur og Norconsult har samme syn på fremtiden. Utviklingen i bransjen setter stadig større krav til tverrfaglighet, kapasitet og teknisk og miljømessig kompetanse som vi lettere kan tilfredsstille som en del av Norconsult-konsernet. Begge selskaper erkjenner at markedet i enda større grad framover etterspør komplette planleggingstjenester og mer integrert prosjektering. Både forretningsmessig og kulturelt passer firmaene veldig godt sammen. Kjøpet vil styrke kompetansen i regionen, og vil øke verdiskapingen som lokalt forankrede rådgiverfirmaer representerer. Norconsults offensive satsing inspirerer våre ansatte og vi kan betjene våre kunder på en enda bedre måte, sier hovedeier og styreleder i Solem Arkitektur, Per Solem.

- Med kjøpet av Solem Arkitektur forsterker vi vårt markedsinngrep og tverrfaglighet betydelig i regionen ved at vi får tilgang til et meget kompetent og anerkjent arkitektmiljø. Vi ser store muligheter for markedsmessige og faglige synergier gjennom denne sammenslåingen og ser frem til å kunne tilby et ytterligere utvidet tjenestespekter langs de verdikjedene vi betjener i dag.
Etter overtagelsen av Solem Arkitektur vil Norconsults kontorer i Midt-Norge bli et komplett arkitekt- og rådgivermiljø med til sammen ca 330 ansatte, sier konsernsjef i Norconsult, Per Kristian Jacobsen.

Beslutningen om aksjeovertakelsen er resultatet av en prosess som er strategisk begrunnet og som også er diskutert med og ønsket av medarbeiderne i begge involverte selskaper. Selskapene ser dette som et riktig trekk for å møte fremtidige markedsmessige og faglige utfordringer, trygge arbeidsplassene, samt for å skape grunnlag for videre vekst.

Last ned pressemeldingen

Kontaktperson

Nyheter

- av 288