Norconsult overtar virksomheten i Mjelde og Johannesen AS

Nyheter
14. januar 2014

Norconsult overtok 1. januar 2014 alle aksjene i Mjelde og Johannesen AS i Stavanger, og styrker med dette vår posisjon i Rogaland. Mjelde og Johannesen fortsetter fra samme tidspunkt sin virksomhet som en integrert del av Norconsult. Alle ansatte fortsetter i sine stillinger etter overtakelsen.

Norconsult AS, Norges ledende flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, overtok 1. januar 2014 Mjelde og Johannesen AS i Stavanger.

Mjelde og Johannesen er det største rådgivende ingeniørfirma i elektroteknikk i Rogaland. Arbeidsfeltet er rådgivning og prosjektering av elektrotekniske anlegg i alle typer bygg, som elkraft-, tele- og interntransportanlegg. Selskapet har 15 ansatte som alle fortsetter i sine stillinger etter overtakelsen.

Norconsult har kontorer i Stavanger og Haugesund som i hovedsak driver rådgivning innenfor byggeteknikk, VVS, kommunalteknikk, brannrådgivning, landskapsarkitektur, samferdsel, arealplanlegging, prosjektadministrasjon og byggeledelse. Sammen med et sterkt elektromiljø fra Mjelde og Johannesen vil Norconsult befeste sin posisjon som et tverrfaglig ledende rådgivermiljø med til sammen 100 ansatte i Rogaland.

– Mjelde og Johannesen og Norconsult har samme syn på framtiden og begge selskaper erkjenner at markedet i enda større grad framover etterspør tverrfaglighet, større innkjøpspakker og større kapasitet. Både forretningsmessig og kulturelt passer firmaene veldig bra sammen. Kjøpet vil styrke kompetansen i regionen, og vil øke verdiskapingen som lokalt forankrede rådgiverfirmaer representerer. Norconsults offensive satsing inspirerer våre ansatte og vi kan betjene våre kunder på en enda bedre måte, sier daglig leder i Mjelde og Johannesen AS, Tore Frøland.

– Med kjøpet av Mjelde og Johannesen forsterker vi vårt markedsinngrep og tverrfaglighet i regionen ved at vi får tilgang til et meget kompetent og anerkjent rådgivermiljø. Vi ser store muligheter for markedsmessige og faglige synergier gjennom denne sammenslåingen og ser frem til å kunne tilby et ytterligere utvidet tjenestespekter langs de verdikjedene vi betjener i dag.

Vi tar mål av oss å bygge det ledende tverrfaglige kompetansemiljøet på rådgiversiden i regionen og kjøpet av Mjelde og Johannesen er en viktig byggestein for å bli komplett tverrfaglig, sier adm.dir. i Norconsult AS, John Nyheim.

Beslutningen om aksjeovertakelsen er resultatet av en prosess som er strategisk begrunnet og som også er diskutert med og ønsket av medarbeiderne i de to selskapene. Selskapene ser dette som et riktig trekk for å møte fremtidige markedsmessige og faglige utfordringer, for å trygge arbeidsplassene, samt for å skape grunnlag for videre vekst.

Kontaktperson

Nyheter

- av 288