Norconsult samarbeidspartner med IUG

Nyheter
26. mars 2014

Norconsult har inngått en samarbeidsavtale over de neste to årene med Ingeniører Uten Grenser - Norge (IUG).

Dette innebærer en gjensidig overenskomst mellom de to organisasjonene, der målet er å sammen utvikle en arena for kompetanseutveksling gjennom humanitære prosjekter.

– Gjennom dette samarbeidet ønsker Norconsult å vise vårt samfunnsengasjement ved å bidra til at IUG Norge kan oppfylle sin visjon om å lindre nød ved ingeniørmessig bistand, sier Fride A. Hærem, Direktør Konsernstab HR/Marked/IT.

Dette matcher også Norconsults kjernevirksomhet, da selskapet i snart 60 år har vært med på å bygge infrastruktur i mange utviklingsland og fremvoksende økonomier.

IUG Norge er en interesseorganisasjon for ingeniørfaglig bistandsarbeid, og en av mange ulike Engineers Without Boarders (EWB) rundt omkring i verden.

– Vi er glade for å ha Norconsult, en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverselskap, med oss sier Luke Dokter, CEO i Ingeniører Uten Grenser - Norge. IUG har allerede hatt medlemmer på oppdrag fra Norconsult og vi er sikre på at denne samarbeidsavtalen ytterlig vil styrke samarbeidet mellom oss.

IUG Norge vil bistå Norconsult med kapasitetsbygging av deres ansatte gjennom å engasjere dem i IUG Norges humanitære prosjekter.

Kontaktperson

Nyheter

- av 288