Norconsult tar initiativ til økt bruk av BIM

Nyheter
27. november 2014

Norconsult samlet i november representanter fra de største entreprenørene for å presentere hvordan alle parter kan dra nytte av 3D bygningsinformasjonsmodellering (BIM). Energidivisjonen i Norconsult er i full gang med å optimalisere prosjekteringen av vannkraftverk og har som mål å kunne øke bruke av BIM-modellene i flere prosjekter. 

Ideén er å benytte BIM modellene direkte som underlag for bygging og dermed unngå merarbeid og grunnlag for feiltolkning når BIM-modellene konverteres til 2D tegninger. Norconsult mener dette vil forenkle både planleggingen og utførelsen av prosjektene, og samtidig forbedre kommunikasjonen mellom aktørene.

- Vi har jobbet aktivt med dette en god stund nå i våre oppdrag og vi mener at vi har kommet langt på vei mot det "papirløse" utførelsesgrunnlaget, fortalte Kristoffer Bugge og Marius Jablonskis som var initiativtakere til møtet.
I møtet presenterte de Norconsult sine ideer rundt temaet og det var god og åpen dialog mellom alle deltagerne. Norconsult ønsker størst mulig grad av samhandling med rådgiverne i prosjektene, slik at man sammen former en best mulig BIM-implementasjon i bransjen. De fremmøtte fra de største entreprenørene bidro med tanker om hvordan 3D BIM vil kunne spille inn på prosjekterings- og byggeprosessen. Ikke minst hvordan planlegging og utførelsen kan bli bedre, og hvordan bruk av BIM kan spare prosjekter for både penger og tid.

Positivt initiativ
Forsamlingen tok godt i mot innspillet fra Norconsult og ønsker videre dialog. Blant annet kunne Broska Mohammed, som er avdelingsleder Konstruksjon i Veidekke informere om positive erfaringer fra bruk av BIM innen bygg.
- Veidekke benytter BIM i prosjektering av støttekonstruksjoner og jeg er svært positiv til Norconsults initiativ. 3D modellering egner seg dessuten svært godt til å skape engasjement og hos de som utfører arbeidet, fortalte han.

Oppfølgingsmøter
Øyvind Engelstad, seksjonsleder i Norconsult mener at møtet var svært positivt.
- Dette ga oss mange gode og konstruktive innspill som vil være med å danne basis for det videre arbeidet med fullintegrert BIM i våre oppdrag, fortalte han. For å følge opp den positive responsen i møtet er det planlagt oppfølgingsmøter hos ulike entreprenører for å diskutere nærmere mulighetene og utfordringene på veien mot det "papirløse" prosjekt.

Kontaktperson

Profilbilde av Kristoffer Spendrup Bugge
Kristoffer Spendrup Bugge
Fagspesialist

Nyheter

- av 288