Norconsult vant E39 Rogfast

Nyheter
13. august 2014

Det ble Norconsult som vant det store prosjektet med å planlegge og prosjektere vei, tunneler og konstruksjoner for E39 Rogfast.

- Dette blir blant annet verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel og et viktig prosjekt på alle måter for Norconsult, sier konsernsjef i Norconsult, Per Kristian Jacobsen, som underskrev kontrakten med Statens vegvesen, 7. august.

Norconsult, som har erfaring fra både Ryfast og Eiganestunnelen hadde totalt sett det beste tilbudet og vant kontrakten som er verdt om lag 85 millioner kroner. Norconsult går nå i gang med å lage forprosjekt, konkurransegrunnlag og byggeplan. Oppdraget inkluderer også planlegging og prosjektering av tunnelarmen til Kvitsøy. I tillegg er det snakk om planlegging og prosjektering av dagsoner i Randaberg, på Kvitsøy og på Bokn.

Fakta om Rogfast:

  • E39 Rogfast består av en cirka 27 kilometer lang undersjøisk tunnel mellom Harestad i Randaberg og Laupland i Bokn
  • Tunnelen blir bygd med to løp, det vil si fire felt. Maks stigning er fem prosent
  • I tillegg kommer en rundt fire kilometer lang tunnelarm til Kvitsøy, samt kryss og vei i dagen i de tre kommunene
  • Rogfast blir verdens lengste og dypeste veitunnel. Tunnelens laveste punkt vil ligge på om lag 390 meter under havoverflaten
  • Anleggsstart for hovedtunnelen vil bli i løpet av 2016 og planlagt ferdigstillelse er i 2023

Kontaktperson

Profilbilde av Bjørn Anton Kleppestø
Bjørn Anton Kleppestø
Senior Prosjektleder

Nyheter

- av 288