Norconsult vant kontrakt for Bymiljøetaten

Nyheter
08. september 2014

Kontrakten omfatter prosjekteringsbistand i alle faser i Ensjøprosjektet som er en løpende transformasjonsprosess. I tillegg omfatter prosjekteringsoppdraget opsjoner på prosjekteringsarbeider for andre nye byutviklingsområder. De andre områdene er Breivoll, Bryn, Vollebekk og Løren/Økern.
I tillegg kan ytterligere byutviklingsområder bli lagt til i løpet av kontraktsperioden.

Oppdraget innebærer tiltak innenfor følgende områder:

  • Trafikkområder: Veier, turveier, fortau og plasser
  • Grøntarealer: Parkdrag og parker, samt bekkeåpninger
  • Teknisk infrastruktur: Nyanlegg/omlegging av eksisterende VA-anlegg, kabler og ledninger, fjernvarme m.m.

Oppdraget omfatter prosjekteringsbistand i alle faser av prosjektet fra Konseptvalgutredninger (KVU) til forprosjekt og byggeplaner, samt oppfølging i anleggsfasen. Inkludert er også alle søknadsarbeider knyttet til de tiltak som skal bygges.

Norconsult AS vil benytte Bjørbekk og Lindheim som underkonsulent på landskapsarkitektur i tillegg til egne landskapsarkitekter. Videre vil Norconsult benytte Norconsult Fältgeoteknikk AB som underleverandør på geotekniske og miljøtekniske prøveboringer. Oppmåling vil bli utført av Scan Survey AS.

Kontrakten har en total verdi inkludert opsjoner på kroner 80.241.516,- eks. mva. og er en stor og viktig kontrakt for Norconsult.

Kontaktperson

Profilbilde av Terje Hoel
Terje Hoel
Senior Prosjektleder

Nyheter

- av 288