Norconsult åpner nytt kontor på Jessheim

Nyheter
26. november 2014

Norconsult åpnet mandag 24. november et nytt kontor i Bjørn Dæhlies lokaler i Storgata 3 på Jessheim. Kontoret blir et knutepunkt for alt Norconsult tilbyr av rådgivende konsulenttjenester på Romerike.

Kontoret ligger i huset som jernbaneingeniør Charles King bygde i sin tid og som er et av Jessheims eldste bygg. Lokalene er eid av Bjørn Dæhlie som står ved siden av Tor Håkonsen som skal lede kontoret. Foto: Nina Skyrud 

Norconsult planlegger å vokse
Håkonsen ser for seg videre ekspansasjon, fra nåværende fire ansatte til mellom 20 og 30. Han inviterer flinke folk innen ulike fagområder som ønsker å arbeide på Romerike til å ta kontakt. 

Kontoret ble åpnet ved at varaordfører Eli Stensby klippet snora. Hun ønsker Norconsult velkommen og setter stor pris på at selskapet bidrar med kunnskapsarbeidsplasser i distriktet. 
F.v. Tor Håkonsen, divisjonsdirektør Tom Baade-Mathiesen i Norconsult, varaordfører Eli Stensby, Jostein Skjefstad i Ullensaker kommune og Bjørn Dæhlie. Foto: Nina Skyrud

Les mer om åpningen i Romerikes blad.

Kontaktperson

Kontakt oss
Kontorleder Jessheim

Nyheter

- av 288