Oppdrag på Svalbard for Norconsult

Nyheter
11. desember 2014

Norconsult har fått i oppdrag fra Longyearbyen Lokalstyre å se på framtidig avfallshåndtering med fokus på relokalisering av avfallsanlegg og mulig lokalt forbrenningsanlegg. 

Mesteparten av avfallet fra husholdninger og næring i Longyearbyen har siden 2007 blitt sendt til fastlandet for gjenvinning eller til forbrenning. 

Av miljømessige og økonomiske årsaker, er det ønskelig å håndtere så mye som mulig av avfallet på stedet. På oppdrag av Longyearbyen Lokalstyre skal Norconsult derfor vurdere potensialet for energigjenvinning fra et forbrenningsanlegg og en re-lokalisering avfallsbehandlingsanlegget for å frigjøre mer areal til Universitetet på Svalbard.

Kontaktperson

Profilbilde av Lars Sigurd Eri
Lars Sigurd Eri
Gruppeleder

Nyheter

- av 288