Prestisjeoppdrag til Norconsult

Nyheter
14. november 2014

Norconsult skal sammen med arkitektfirmaet Rodeo og miljørådgiverne i Architectopia bistå Plan- og Bygningsetaten i Oslo kommune med planlegging og utredninger ved områdereguleringene i Vestkorridoren.

Oppgaven, som skal ledes av planarkitekt Lene Basma fra Areal- og Byplangruppen i Norconsult, er omfattende og et av de største byutviklings-/byplanleggingsoppdragene i Norge for tiden. 

Det skal etableres alt fra overordnede byplangrep og prinsipper for bebyggelse, byrom og blå/grønne strukturer, til analyser og løsninger for trafikk, samt inneholde vurderinger av behov for sosial infrastruktur.

Kontaktperson

Profilbilde av Berit Bjørnsen
Berit Bjørnsen
Senior Prosjektleder

Nyheter

- av 288