VA-pris til Norconsult i Bergen

Nyheter
12. september 2014

Håsteinarparken, med gjenåpning av Damsgårdselven i Indre Laksevåg fikk til topps når Vannbransjeprisen på Vestlandet 2014 ble utdelt i Haugesund.

Dette er et tverrfaglig prosjekt for å gjenåpne den gamle Damsgårsbekken som har vært ført i større overvannskanaler i mange år. Byggherre på anlegget er Bergen kommune ved Vann og Avløpsetaten og Grønn etat. Ved Bergenskontoret har VA-seksjonen, Arkitektur og Landskap, Bygg, og Tekniske Systemer vært involvert i planlegging og prosjektering.
Planleggingen har foregått i tett samråd med Laksevåg Kulturhistoriske Forening (LKHF) og andre lokale aktører. Gamle kulturminner ivaretas eller gjenoppbygges, og de er ment å berike museets fortellinger og styrke lokalidentiteten. Det legges også til rette for universelt utformet tilkomst til park og museum. Videre vil store mengder forurensede masser fra krigen fjernes fra bekkefaret.
På vegne av oppdragsgiverne Grønn Etat og Vann og Avløpsetaten i Bergen kommune mottok Karoline Hamnes og Bjarte Indrevær fra VA-seksjonen i Bergen prisen under VA dagene i Haugesund 10-11. september 2014

Åpningen av bekken gir en mulighet til å utvikle og revitalisere attraktive, offentlige områder og anlegget skal framstå som et prakteksempel på bruk av overvann i bybildet. Dette er første trinn i utviklingen av en bydelspark i Bergen og det skal også bygges flere dammer. Steinene fra en gammel vaskeplass er gravet opp, og de skal brukes til å gjenoppbygge vaskeplassen på opprinnelig sted. Ved Damsgårdsveien bygges en stor ny dam, som blant annet vil bidra til rensing av vannet. Området ligger i et mangfoldig og historierikt område, med blant annet Damsgård hovedgård, "Lyst & Fryd", Laksevåg kulturhistoriske museum og bunkeren, som knyttes sammen av Allèen og Jansonmarken.

Kontaktperson

Profilbilde av Jan-Inge Nilssen
Jan-Inge Nilssen
Senior Prosjektleder

Nyheter

- av 288