Norconsults nye konsernsjef

Nyheter
12. juni 2014

Per Kristian Jacobsen er ingen nykommer i Norconsult. Etter åtte år som styreleder, gleder han seg til å overta stafettpinnen etter John Nyheim.

 

Per Kristian Jacobsen bor på Siggerud, utenfor Oslo, med kone og tre sønner i alderen 24 til 26 år. Han trives både i langrennsporet og på joggeturer i skogen. I tillegg har han aktivt fulgt opp sønnenes interesse for speideren og fotball. Opprinnelig er han fra Langesund, der han nå også eier et hus og båt.

Per Kristian Jacobsen er en lesende mann som både har krim og bøker om historie på nattbordet.

– Jeg er svært interessert i teknologiutvikling og har en spesiell interesse for bøker om teknologiens betydning i militærhistorien, forteller han. Denne interessen ble vekket da han i sin tid tok befalsutdanning i artilleriet og var tre år i forsvaret før han startet studiene på NTH.

Jacobsen ble sivilingeniør i teknisk kybernetikk på NTH i 1984 og har de siste 25 årene hatt ulike lederstillinger i en rekke virksomheter. Han har blant annet vært administrerende direktør i Solberg & Andersen AS, i IT Fornebu AS og i Heidenreich Holding AS, samt konsernsjef i Tandberg Data ASA. Videre var han Executive Vice President i Landis & Gyr AG i Sveits på 1990-tallet.

En leder – ikke en sjef
– I starten av karrieren jobbet jeg mye med produktutvikling. Etter hvert har jeg også blitt mer opptatt av kommersialisering og marked og ikke minst av ledelse som fag, forteller Jacobsen. Han er tilhenger av teamledelse og ser seg ikke som en sjef i gammeldags forstand.

– I Norconsult er virkelig medarbeiderne konsernets viktigste ressurs. Min og de andre ledernes oppgave er å sette mål og stake ut kursen, og ikke minst sørge for at vi arbeider godt sammen for å nå målene. Det er selvfølgelig viktig at vi lykkes økonomisk, men det skal også være moro å gå på jobb, smiler han.

Norconsult og fremtiden
Jacobsen mener at endringskompetanse stadig blir viktigere fremover.

– Verden endrer seg stadig raskere og vi må være i forkant av utviklingen. Vi må gjøre de rette analysene og tilpasse oss nye og endrete behov i markedet, sier Jacobsen. Han påpeker at det ikke finnes én enkel oppskrift. For at vi som organisasjon også skal lykkes fremtiden, må vi som medarbeidere i Norconsult vise engasjement, ha mot til å utfordre og våge å tenke nytt.

– Jeg er helt overbevist om at vi sammen klarer å nå de målene vi setter oss. I Norconsult er det mange kloke hoder samlet og jeg lover å lytte til gode innspill fra hele organisasjonen, sier han.

 

Kontaktperson

Nyheter

- av 288