Vellykket gjennomføring av Legionelladagen 2014

Nyheter
28. mai 2014

Norconsult hadde gleden av å være vertskap for Legionelladagen 2014. Heldagsseminaret ble arrangert torsdag 27. mars i regi av FBA (Tekna/NITO).

80 fagpersoner fra leverandører, kunder, konsulenter og myndigheter samlet seg til faglig påfyll. Eksperter fra både myndigheter og bransjen ga konkrete og praktiske råd om hvordan en kan forebygge og bekjempe legionellasmitten.

Legionellabakterien vil aldri forsvinne, den er naturlig i det vannet som kommer inn i bygget. Hvert år meldes det om flere dødsfall, derfor er det helt nødvendig å fokusere mer på bekjempelse og forebygging av Legionella.

I dag vet man at det er risiko for bakterieoppblomstring i alle typer tappevannssystemer;

  • Kjøletårn
  • Luftskrubbere
  • Biorenseanlegg
  • Institusjoner
  • Bade- og svømmeanlegg
  • Private hjem

Ved optimal utforming og drift av anleggene vil denne risikoene kunne reduseres vesentlig. Dette stiller krav både til installasjon og drift, og ikke minst er det viktig for prosjekterende med faglig oppdatering.

Kontaktperson

Profilbilde av Arne Pihl Bordi
Arne Pihl Bordi
Fagspesialist

Nyheter

- av 288