Norconsult har vunnet et nytt sykehusoppdrag

Nyheter
12. mai 2015

Norconsult er tildelt oppdraget «Utbyggingsprosjektet» for Martina Hansen Hospital.

Martine hansenFoto: Martine Hansen Hospital (fra nettside)

Etter konkurranse der fem grupperinger deltok, har Martina Hansen Hospital (MHH) valgt å inngå avtale om forprosjekt med opsjon på detaljprosjekt med gruppen:

  • Hartmann Prosjektrådgivning AS, prosjekteringsgruppeleder og prosjekteringsleder
  • Ratio Arkitekter AS, arkitekt
  • Norconsult AS, ingeniørfag

Utbyggingsprosjektet er basert på MHHs langsiktige avtale med Helse Sør-Øst som spesialsykehus for ortopedi, ortopedisk kirurgi, revmakirurgi og revmatologi. MHHs visjon er å være førstevalget innenfor nevnte virksomheter. Arealutviklingen skal gi fleksibilitet i forhold til endret drift og arealbruk.

Forprosjektet skal videreføre et av alternativene fra idé- og konseptutredningen.

Mål for prosjektet er å gi god bygningsmessig standard og attraktivitet, tilpasningsdyktig bygningsmasse med varighet minst til 2030, og arealmessig kapasitet til å møte befolknings- og aktivitetsveksten mot 2030.

Prosjektet omfatter nybygg i underkant av 4 000 m2 og i overkant av 1 600m2 middels til tung ombygning. MHH vil få et samlet areal på 13 000 m2 etter ut- og ombygningen.

Dette oppdraget setter store krav til faglig kompetanse innen sykehus og spesielt rettet mot sykehusvirksomhet i drift. Her kan prosjektgruppen skilte til bred erfaring innen sykehusplanlegging, både nasjonalt og internasjonalt.

I tillegg til hovedleverandørene består gruppen av underrådgiverne SINTEF, Nosyko AS og Pro Integrated Management AS, med ansvar for henholdsvis delfunksjonsprogram (DFP), utstyrsprogram og overordnet teknisk program (OTP).

– Vi er godt fornøyd med at prosjektgruppen vinner frem med sitt tilbud. Nå ser vi frem til å være med på å fornye et sykehus som er en viktig del av hovedstadsområdet innenfor Helse Sør-Øst. Prosjektet vil involvere alle ordinære fag samt flere spesialister. Dette er et spennende og prestisjefylt prosjekt som gruppen ser frem til å ta fatt på. Tildelingen viser at gruppen og Norconsult har den faglige styrken som skal til for å løse krevende sykehusoppdrag. Dette er i tråd med våre mål og satsning innen Sykehus og institusjonsbygg for fagmiljøet i Sandvika, sier Klaus Andreassen, Seksjonsleder Helsebygg Elektro, og Kåre Kallmyr, Seksjonsleder Sykehus og Renrom.

Kontaktperson

Profilbilde av Kåre Kallmyr
Kåre Kallmyr
Siving. VVS , leder for avdeling Sykehus og renrom

Nyheter

- av 288