Norconsult har bidratt i traséforslag for Ringeriksbanen

Nyheter
03. februar 2015

Jernbaneverket og Statens vegvesen anbefaler trasé over Helgelandsmoen for Ringeriksbanen og ny E16 fra Kroksund til Hønefoss. Norconsult har bidratt med traséplanlegging samt konsekvens- og trafikkutredninger.

Utredningen som ble presentert mandag 2. februar er sendt til ekstern kvalitetssikring. Regjeringen skal ta stilling til den videre fremdriften i løpet av våren.

Les mer om anbefalingen og se film som illustrerer trasén for ny firefelts vei og dobbeltspor for tog på Jernbaneverkets nettsider.

Kontaktperson

Solveig Emilsen

Nyheter

- av 288