Norconsult kommenterer State of the Nation i VG

Nyheter
16. mars 2015

I forbindelse med rapporten om Norges Tilstand 2015, har VG et oppslag om at Norge har forfalt for 2 600 milliarder kroner. Norconsult har bidratt, og kommenterer tilstanden i nyhetssfilm om avløpssystemet i Oslo.

Faksimile fra VG
- RIF presenterer State of the Nation/Norges Tilstand 2015, som Norconsult har bidratt til, på Byggedagene 18. mars, sier Claes H. Bendiksen, markeds- og kommunikasjonssjef i Norconsult.

Se film om rotter i avsløpssystemet i Oslo her
Les hele saken på vg.no

Kontaktperson

Solveig Emilsen

Nyheter

- av 288