Norconsult med på innovasjonspris

Nyheter
27. februar 2015

Bybanen har vunnet Innovasjonsprisen for universell utforming i kategorien transport. Bybanen er et av de mest suksessrike plangrepene i norske byer i etterkrigstiden og den setter en ny standard for kollektivreising på Vestlandet, lyder rosen fra juryen.

Designet av Bybanen er utført av Arktitektgruppen Cubus, Fuggibaggi, Kontrapunkt og T. Michael og prosjektert videre i tett samarbeid med Bybanen Utbygging og Norconsult.

Innovasjonsprisen for universell utforming skal hedre bedrifter/institusjoner og arkitekter/designere som på en nyskapende måte har utviklet en løsning som kommer alle til gode. Det er Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet som koordinerer regjeringens satsing og deler ut prisen på vegne av Handlingsplanen for universell utforming. Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle hos Norsk design- og arkitektursenter har fått oppgaven med å styre prosessen. Prisen deles ut innen arkitektur, landskapsarkitektur, transport, produktdesign.

Det var Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne, som delte ut prisen i Oslo den 18. februar 2015. De andre nominerte var St. Olavs Hospital i Trondheim, Høgskolen i Bergen, Skatteetatens nettsider og en betalingsløsning utviklet av Melin Medical.

Kontaktperson

Profilbilde av Thomas Potter
Thomas Potter
Fagekspert

Nyheter

- av 288