Ny kontrakt for Norconsult

Nyheter
22. januar 2015

Norconsult er tildelt oppdraget med å levere rådgiverstøtte for elektrotekniske anlegg til byggherrens prosjektorganisasjon for utbygging av ny A-fløy ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

UNN Tromsø

Kontrakten omfatter bistand for faget elektro. Konkurransen var avrop på rammeavtale med Helse Nord HF, gjennomført som minikonkurranse. Norconsult leverte det mest økonomisk fordelaktige tilbudet med solid uttelling for prosjekt- og samspillsforståelse, samt sykehusteknisk kompetanse.

Dette gir Norconsult en spennende mulighet til å tilby et bredt spekter av erfaring og kompetanse for et viktig prosjekt for helseforetaket. Videre ser vi frem til å bli en del av byggherrens prosjektorganisasjon og et godt samarbeid med øvrige aktører og samarbeidspartnere.

Prosjektet løper ut høsten 2017 – vår 2018, med umiddelbar oppstart.

Om prosjektet:
UNN Tromsø HF skal rehabilitere, eventuelt rive deler og bygge ut ny A-fløy. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise. Ny fløy vil bestå av seks nye etasjer. Parallelt med utbyggingen foretas renovering av eksisterende A-fløy. Prosjektet er viktig for regionen, og gjennomføres for å styrke regionale funksjoner, øke intensivkapasitet, øke kapasitet for kreftdiagnostikk og kreftkirurgi. Det legges til rette for moderne sykehusdrift, forskning og undervisning i nye lokaler.

Les informasjonsside på UNN.no for mer informasjon om prosjektet.

Kontaktperson

Profilbilde av Klaus Andreassen
Klaus Andreassen
Senior Prosjektleder

Nyheter

- av 288