Rammeavtale med Forsvarsbygg

Nyheter
15. januar 2015

Norconsult og SH-arkitekter var blant de selskapene som 8. januar signerte og markerte rammeavtalen for tverrfaglig prosjekteringsgruppe på Reitan.

Forsvarsbygg fikk rett etter nyttår i oppdrag fra Forsvarsdepartementet å utarbeide et beslutningsunderlag for et flerbruksbygg på Reitan. Beslutningsunderlaget skal være ferdig til november i år, og planlagt lagt frem for Stortinget våren 2016 og byggestart i 2017.

Rådgivergruppen som skal utarbeide de ulike forprosjektene i samarbeid med Forsvarsbygg kommer fra Norconsult, Stein Halvorsen arkitekter, Multiconsult, og Forsvaret. Norconsult har alle RI-fag og LARK, mens Multiconsult er PGL.

Signering av rammeavtale for flerbruksbygg på Reitan

FV: John Ommund Syvertsen, prosjektleder Forsvarsbygg, Erik Anders Helin, regionsjef Forsvarsbygg, Beate Eikrem, SH-arkitekter, Mona Ågnes, Norconsult, Stein Halvorsen, SH-arkitekter, Erik Mikalsen og Bjørnar Løvhaug, Multiconsult og Arnfinn Kleven, EBA-ansvarlig FOH. (Foto: Infoavd FOH)

Se mer på forsvarsbygg sine nettsider

Kontaktperson

Profilbilde av Mona Ågnes
Mona Ågnes
Sivilingeniør Kontorleder Bodø

Nyheter

- av 288