- Overgangen til Norconsult har vært veldig positiv.

Nyheter
13. juni 2016

Thomas Haneborg fra Norconsult er en av flere ingeniører som den siste tiden har gått fra olje- og gassektoren til rådgivende ingeniørvirksomhet. "Overgangen til Norconsult har vært veldig positiv" forteller Haneborg til Finansavisen.

Haneborg er en av flere ingeniører som er intervjuet om overgangen fra olje- og gassvirksomhet til rådgivende ingeniørvirksomhet i Finansavisen. Mini-intervjuet med Haneborg er en del av en større artikkel som var på trykk i Finansavisen 7. juni, og som dreide seg om at de rådgivende ingeniørbedriftene planlegger 1000 nyansettelser i 2016.

Finansavisens journalist Ingvild Bruaset skriver:

Thomas Haneborg (27)
Etter endt studietid ble han tatt opp på FMC Technologies' toårige traineeprogram. Ett år og fem dager etter at han begynte i FMC, ble traineeprogrammet lagt ned. 50 jobbsøknader senere, mange av dem innen olje- og gassektoren, fikk han jobb i Norconsult.

Jeg hadde en bachelor i bygg og en master i industriell økonomi, og dermed en bred plattform for jobb i andre bransjer. Som trainee fikk jeg erfaring fra ulike stillinger, også med prosjektplanlegging. Denne kompetansen bruker jeg i min nåværende jobb, selv om olje og gass er byttet ut med noen av Norges største samferdselsprosjekter. Overgangen til Norconsult har vært veldig positiv.

Skiftet bransje
Som rådgiver i Norconsult jobber Thomas Haneborg med noen av Norges største samferdselsprosjekter. Han beskriver overgangen fra olje- og gassektoren til Norges største rådgiverbedrift som veldig positiv.

Kontaktperson

Solveig Emilsen
Senior kommunikasjonsrådgiver

Nyheter

- av 288