Andre kvartal 2016: Sterk omsetningsvekst for Norconsult

Nyheter
13. september 2016

Norconsult leverte et godt andre kvartal 2016. – Økende etterspørsel etter vår kompetanse innen samferdsel bidrar til det gode resultatet, sier konsernsjef Per Kristian Jacobsen.

Omsetningen utgjorde 1 159 millioner i andre kvartal 2016 (opp 165 millioner sammenlignet med samme kvartal 2015), noe som gir en brutto omsetningsvekst på 16,5 prosent. Driftsresultatet for kvartalet ble 96,2 millioner (91,5 millioner), mens driftsmarginen endte på 8,3 prosent (9,2 prosent) for årets andre kvartal. Det at påsken falt ulikt i år sammenlignet med 2015 er hovedgrunnen til den sterke omsetningsveksten. Den underliggende veksten er allikevel på 6 prosent.

I første halvår 2016 var omsetningen 2 167 millioner, og omsetningsveksten var 7,9 prosent for konsernet.

Norconsult forsterker sin nummer én-posisjon innen samferdsel

Norconsult er Norges største, og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedriftene i Norden. Selskapet opplever særlig vekst innen samferdselssektoren, som innebærer planlegging og prosjektering av alt fra havner til flyplasser, vei- og gateanlegg, jernbane, light rail og øvrig kollektivtrafikk.

− Både i Norge og internasjonalt opplever vi størst vekst innen samferdsel, og vi befester stadig vår nummer én-posisjon innenlands gjennom å vinne nye samferdselsprosjekter. Det er gledelig at det gir positive utslag på omsetningen og resultatet. Samferdsel er et viktig satsningsområde også i fremtiden, sier Per Kristian Jacobsen, konsernsjef i Norconsult.

Høy aktivitet innen samferdselssektoren

Blant store samferdselsprosjekter som Norconsult er engasjert i finner vi InterCity, Rogfast og Ryfast. Selskapet har også vært engasjert på utbygging av Høvik og Stabekk stasjoner, Bybanen i Bergen, ombyggingen av OSL Gardermoen lufthavn og på utformingen av KVU Oslo-Navet, konseptvalgutredning av økt transportkapasitet inn mot, og gjennom Oslo.

Et svært viktig oppdrag Norconsult har vunnet siste kvartal, er fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Samarbeidspartnere er Asplan Viak og Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen, og prosjektet er et av de største rådgivningsoppdragene innen samferdsel som har vært utlyst i Norge.

Norconsult er studentenes drømmearbeidsgiver

I april ble Norconsult kåret til ingeniør- og teknologistudentenes drømmearbeidsgiver for andre år på rad i Karrierebarometeret.

− Både i Norge og internasjonalt opplever vi størst vekst innen samferdsel, og vi befester stadig vår nummer én-posisjon innenlands gjennom å vinne nye samferdselsprosjekter, sier konsernsjef Per Kristian Jacobsen. (Foto: Norconsult)

Kontaktperson

Profilbilde av Benedicte Bratt Jakhelln
Benedicte Bratt Jakhelln
Senior kommunikasjonsrådgiver

Nyheter

- av 284