Eiermodell Norconsult: Styret anbefaler å justere dagens eiermodell

Nyheter
30. september 2016

Styret i Norconsult Holding AS har vedtatt sin innstilling til fremtidig eiermodell for selskapet. Styrets innstilling er at det bør gjennomføres flere justeringer av dagens modell.

Mange år med høy veksttakt og god lønnsomhet har bidratt til Norconsults posisjon som markedsleder i Norge, med tydelig internasjonal tilstedeværelse. Dette har også bidratt til betydelige verdier for selskapets aksjonærer.

– Vi skal beholde lederposisjonen og vi skal fortsette å utvikle aksjonærverdiene på en god måte. Dette er grunnleggende forutsetninger for styrets vurderinger knyttet til fremtidig eiermodell, sier styreleder Jan Oksum.

Vurderingene av eiermodellen ble initiert av styret i 2015 som en del av arbeidet med selskapets langsiktige vekststrategi. Selskapets nåværende eiermodell har vært uendret i 25 år.

Grundig prosess

Styret har gjennomført en grundig prosess med løpende informasjon til aksjonærer og ansatte. Et utvalg nedsatt av styret har siden november 2015 hatt i oppgave å analysere dagens eiermodell og foreslå mulige fremtidige modeller. Arbeidet resulterte i en rapport der en justering av dagens eiermodell og børsnotering ble analysert som de to aktuelle alternativene til dagens modell. Etter grundige diskusjoner har styret, ut fra en helhetsvurdering, kommet frem til en innstilling om å justere dagens eiermodell innenfor fortsatt 100 prosent ansatteierskap i selskapet.

– Som tillitsvalgt opplever jeg at denne prosessen har gitt de ansatte en fornyet bevissthet rundt egen eierrolle i Norconsult. Det mener jeg er sunt. Å ha aktive og engasjerte eiere er en styrke for ethvert selskap. Nå ser vi frem til å fullføre denne prosessen, sier Idunn Helen Kirkreit, som er tillitsvalgt for Afag og ansattvalgt styremedlem i Norconsult.

 

Kontaktperson

Solveig Emilsen
Senior kommunikasjonsrådgiver

Nyheter

- av 288