Første kvartal 2016: Norconsult med solide driftsresultater

Nyheter
14. mai 2016

Norconsult leverte gode tall i første kvartal 2016. – Vi er godt fornøyde med å levere solide driftsresultater i et marked med stadig tøffere konkurranse, sier konsernsjef Per Kristian Jacobsen.

Omsetningen utgjorde 1 008 millioner kroner (ned 5,6 millioner, noe som skyldes tidlig påske), mens driftsresultatet for kvartalet ble 76,1 millioner (69,9 millioner). Driftsmarginen endte på solide 7,5 prosent (6,9 prosent) for årets første kvartal.

– Vi konstaterer med stor tilfredshet at vi leverer en bedret driftsmargin sammenlignet med første kvartal 2015. Dette klarer vi i et marked der ratene er under press og vi merker stadig tøffere konkurranse. Vi opplever et høyt aktivitetsnivå innen samferdsel, energi, industri, bygg og anlegg. Norconsult evner å tilpasse seg konkurransesituasjonen og ligge i tet av utviklingen, sier konsernsjef Per Kristian Jacobsen.

Norconsult med høyt aktivitetsnivå

Blant store prosjekter som Norconsult er engasjert i finner vi InterCity, Vamma kraftverk og Rogfast Pluss. I tillegg har Norconsult i første kvartal blant annet signert en rammeavtale med Bærum kommune om tverrfaglig rådgivning samt kontrakt om teknisk forprosjekt av Stad skipstunnel. Norconsult med datterselskaper har hittil i år signert flere rammeavtaler, blant annet med Statoil, Lundin Norway AS og Swedegas AB.

Fauskanger barne- og ungdomsskole, der Norconsults landskapsarkitekter tegnet uteanlegget, mottok i mars Askøy kommunes Byggeskikkpris som deles ut annethvert år.

Norconsult er Norges største, og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedriftene i Norden. Selskapet leverer tjenester rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Årlig gjennomfører Norconsult over 10 000 små og store oppdrag nasjonalt og internasjonalt.

 

Solide tall fra Norconsult
– Vi er godt fornøyde med å levere solide driftsresultater i et marked med stadig tøffere konkurranse, sier konsernsjef Per Kristian Jacobsen. (Foto: Norconsult.)

Kontaktperson

Solveig Emilsen

Nyheter

- av 288