Innlegg: Utydelig regelverk om solskjerming

Nyheter
17. februar 2016

De fleste nye leiligheter leveres uten tilstrekkelig og lovpålagt solskjerming, skriver ingeniør Ingve Olai Ulimoen i Norconsult.

I revidert TEK10 (ofte kalt TEK15) faller minstekravet til total solfaktor (g-verdi < 0,15 for glass/vindu inkludert solskjerming) bort. Dette betyr at bygninger med kjølebehov kan slippe utvendig solskjerming mot øst, sør og vest, så lenge de ivaretar energirammekravet. Med revidert TEK10 blir regelverket enda mer utydelig skriver Ulimoen.

Les hele saken i Byggeidustrien.

Kontaktperson

Solveig Emilsen

Nyheter

- av 288