Intervju med Norconsults Jonny Ødegård i Samferdsel & Infrastruktur

Nyheter
17. november 2016

I novemberutgaven av Samferdsel & Infrastruktur forteller Norconsults avdelingsleder for VA prosess, Jonny Ødegård, om energinøytrale renseanlegg.

Artikkelen har tittel «Renseanleggene blir energinøytrale»

Her kan du lese hele artikkelen i Samferdsel & Infrastruktur.

Økt befolkningsvekst gir økt mengde avløpsvann, og håndteringen krever energi. I stedet for en utgiftspost kan kommunene tjene penger på å behandle kloakken som en ressurs. – Vi tror at renseanleggene kan bli nettoprodusenter av energi, sier Jonny Ødegård.

Artikkeltekst, Samferdsel & Infrastruktur: Eirik Iveland.

 

Jonny Ødegård intervjues om energinøytrale renseanlegg i novemberutgaven av Samferdsel & Infrastruktur.
(Foto: Erik Burås/ Studio B13/ Samferdsel & Infrastruktur)

Kontaktperson

Solveig Emilsen

Nyheter

- av 288