Intervju med Norconsults Marius Jablonskis i Samferdsel & Infrastruktur

Nyheter
01. juli 2016

I juni-utgaven av Samferdsel & Infrastruktur forteller Norconsults BIM-ekspert Marius Jablonskis om oppskriften på et vellykket byggeprosjekt ved bruk av digitale modeller. Bruk av BIM gjør at vi kan samarbeide på helt nye måter, noe som vil kunne gi lavere byggekostnader og færre byggefeil.

Ny samarbeidsform med BIM
Samhandling og deling er nøkkel til fremtiden, sier Norconsults BIM-ekspert, Marius Jablonskis, til magasinet Samferdsel & Infrastruktur. (Foto: Erik Burås/ B13/ Samferdsel & Infrastruktur)

Kontaktperson

Solveig Emilsen
Senior kommunikasjonsrådgiver

Nyheter

- av 288