Norconsult, Asplan Viak og Aas-Jakobsen signerte kontrakt for Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss

Nyheter
16. juni 2016

Norconsult AS, Asplan Viak AS og Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS signerte 15. juni 2016 kontrakt for rådgivningsoppdrag på jernbane- og veiprosjektet Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss. Kontraktens hovedvolum skal gjennomføres på 14 måneder, med opsjoner på forlengelse frem mot 2024.

Pressemelding fra Norconsult, Asplan Viak og Aas-Jakobsen:

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er et fellesprosjekt som Jernbaneverket har hovedansvaret for. Oppdraget omfatter også E16 Skaret – Høgkastet, et rent vegprosjekt som Statens vegvesen har ansvaret for. De tre rådgivningselskapene skal sammen utarbeide grunnlag for reguleringsplan, inkludert konsekvensutredning og teknisk detaljplan for oppdraget. Teamet som er tildelt rådgiveroppdraget vil etablere et eget aksjeselskap som vil ha ansvar for planlegging og prosjektering. Arbeidet vil settes i gang umiddelbart, med ambisjon om byggestart i 2019 og åpning i 2024.

Et enormt samferdselsoppdrag

Kontraktens hovedvolum skal gjennomføres på 14 måneder, med opsjon på ytterligere rådgivningsbistand frem mot 2024 for å videreføre prosjektering av blant annet byggeplan, konkurransegrunnlag for entreprisene og oppfølging.

– Samferdsel er et svært viktig satsningsområde for Norconsult, og fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er blant de største rådgivningsoppdragene innen samferdsel som har vært utlyst i Norge. Vi har lang og god erfaring innen vei og jernbane, og med å samarbeide med Aas-Jakobsen og Asplan Viak på store samferdselsoppdrag. Sammen utgjør vi et svært godt lag når det gjelder både kompetanse og kapasitet, og vi gleder oss til å løse dette viktige samfunnsoppdraget, sier Per Kristian Jacobsen, konsernsjef i Norconsult.

– Samferdsel er mer enn bare vei og bane. Samferdsel binder menneskene i vårt langstrakte land sammen. Å få utnyttet vår unike plankompetanse gjennom å forme det som trolig er landets største rådgivningskontrakt innen samferdsel, gjør oss stolte og glade. Sammen med Norconsult og Aas-Jakobsen skal vi utvikle de beste løsningene for en bærekraftig regionsutvikling gjennom Ringeriksbanen, sier Øyvind Mork, daglig leder i Asplan Viak.

– Vi søker alltid teknisk krevende og utfordrende prosjekter som gir oss mulighet til å utvikle vår kompetanse. Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss er i den sammenheng et viktig prosjekt for oss. Vi er derfor svært godt fornøyd med at Jernbaneverket og Statens vegvesen har tillitt til at vår gruppe er best kvalifisert til å gjennomføre dette prosjektet, sier Trond Hagen, leder for Aas-Jakobsen.

Åpner for økt kapasitet på sikt

Oppdraget omfatter ca. 40 km. jernbane og ca. 25 km motorvei, inkludert strekningen E16 Skaret-Høgkastet. Jernbane og vei har felles trasé på store deler av strekningen. Prosjektet inkluderer blant annet en lang jernbanetunnel på strekningen Jong-Sundvollen og stasjon på Sundvollen og Hønefoss samt ny jernbanebru og veibru over Kroksund. E16 prosjekteres som motorvei, mens Ringeriksbanen skal prosjekteres for et regiontogtilbud med to tog i timen i hver retning i åpningsåret. På lang sikt skal det være mulig å øke til en 15-minutters frekvens. Fjerntog som i dag går via Drammen, vil gå via Ringeriksbanen når prosjektet står ferdig. Det skal planlegges for dobbeltspor for jernbane med hastighet inntil 250 km/t, og motorvei med 110 km/t. Total prosjektkostnad er i tidligere utredninger anslått til ca. 26 milliarder kr.


Om Norconsult:
Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedriftene i Norden, med virksomhet som spenner over fire verdensdeler. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Norconsult er engasjert i prosjekter innen bygg og eiendom, samferdsel, energi, industri, vann og avløp, olje og gass, miljø, plan, arkitektur, sikkerhet og IT. Av selskapets 3 000 medarbeidere arbeider om lag 2 200 i Norge. Norconsult har 79 kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Sandvika i Bærum. Selskapet er eid av egne medarbeidere.

Om Asplan Viak:
Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. Selskapet har i snart 60 år bistått med tverrfaglig rådgivning og analyser til offentlig og privat virksomhet. Vi har ca. 850 medarbeidere, fordelt på 31 kontorsteder. Virksomheten er organisert i to divisjoner: Plan og Arkitektur og Bygg og Infrastruktur. Asplan Viak er eiet av Stiftelsen Asplan. Våre rådgivere representerer mange fagfelt. Vi jobber ofte i tverrfaglige team og ønsker å utvikle helhetlige, miljøriktige og funksjonelle løsninger – i dialog med våre oppdragsgivere.

Om Aas-Jakobsen:
AAJ er et ledende norsk rådgiverselskap som arbeider innenfor samferdsel, bru, bygg og marin. Vi gjennomfører prosjekter både i Norge og internasjonalt. Gjennom langsiktige samarbeidsavtaler har vi bygget opp et nettverk av firmaer, Aas-Jakobsen/Vianova-nettverket, som gjennomfører tverrfaglige prosjekter. De mest sentrale firmaene fra nettverket som vil delta i dette prosjektet er; Vianova Plan og Trafikk AS, Geovita AS, Grindaker AS, ECT AS, NGI, Brekke og Strand AS, Safetec Nordic AS og Ingenia AS.

 

Signerte kontrakt for fellesprosjektet Ringeriks-banen og E16 Skaret - Hønefoss
Fra venstre: Øyvind Mork (Adm. dir. Asplan Viak AS), Trond Hagen (Daglig leder Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS), Elisabeth Enger (Jernbanedirektør), Per Kristian Jacobsen, (Konsernsjef Norconsult AS). Stående:Prosjektdirektør Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Morten Klokkersveen (JBV) og Lars-Petter Nesvåg, Oppdragsleder (Norconsult). (Foto: Jernbaneverket.)

 

Kontaktperson

Solveig Emilsen
Senior kommunikasjonsrådgiver

Nyheter

- av 288