Norconsult har inngått rammeavtale med Swedegas

Nyheter
18. april 2016

Norconsult AS i Norge og Norconsult AB i Sverige har sammen inngått en rammeavtale med Swedegas AB om levering av ingeniørtjenester.

Swedegas er eier og drifter av gassnettet i den vestre delen av Sverige. Hvert år transporter Swedegas energi tilsvarende 15 TWh til distributører og sluttkunder. Selskapet ble i 2015 overtatt av Belgiske Flyxus og Spanske Enagas. Begge selskapene er store eiere og operatører av gass-infrastruktur.

Norconsults rammeavtale med Swedegas er gjeldene for 2016 og 2017.

Norconsult har inngått avtale med Swedegas AB om levering av ingeniørtjenester.
Foto © Swedegas AB

Kontaktperson

Solveig Emilsen

Nyheter

- av 288