Norconsult og HR Prosjekt, med underkonsulenter, har levert konseptutredning av nytt, norsk kreftbehandlingssenter

Nyheter
12. august 2016

På vegne av Sykehusbygg HF har HR-NOR AS, et arbeidsfellesskap bestående av blant annet Norconsult og HR Prosjekt, stått for konseptutredning av et mulig nasjonalt senter for Proton- og partikkelterapi i behandlingen av kreft.

Konseptfaserapporten ble levert til Sykehusbygg HF like før sommerferien, for behandling i prosjektets styringsgruppe.

Proton- og partikkelterapi er en banebrytende behandlingsform i Norge, som kan få stor samfunnsmessig betydning i behandlingen av enkelte kreftformer. Metoden er en langt mer skånsom form for strålebehandling sammenlignet med dagens strålebehandling, men tilbys ikke i Norge i dag.

Viktig samfunnsoppdrag
– Det har vært utrolig givende og spennende å få ta del i oppstarten av dette viktige og betydningsfulle helseprosjektet. Vår gruppes samlede spisskompetanse samt erfaring fra et tilsvarende anlegg i Danmark har kommet godt med. Vi har også solid kompetanse innenfor kalkyle, livssykluskostnader og økonomiske analyser. Summen av dette har gjort oss i stand til å levere et solid grunnlag for konseptvalg som Sykehusbygg HF kan bruke i den videre planleggingen av senter for partikkelterapi og protonbehandling i Norge, sier Kåre Kallmyr, avdelingsleder for sykehus og renrom i Norconsult.

Oppdraget omfattet, foruten kostnadskalkyler og økonomiske analyser, også mulighetsstudier, tomtevurderinger og programskisser.

Sendes til utlandet
I dag sendes norske kreftpasienter til utlandet for å motta proton- og partikkelterapi. Behandlingsformen er foreløpig lite utbredt Skandinavia, men Sverige åpnet nylig sitt første protonanlegg, og i Danmark planlegges åpningen av Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) i 2018. I Norge har man startet utredningen om konseptvalg for videre faser, og rapporten gir en anbefaling om at et alternativ med to sentre og maksimal kapasitet legges til grunn for endelig konseptvalg.

Bruker erfaringer fra Danmark
Sykehusbygg HF har satt sammen en gruppe fra helseforetakene og kjernevirksomheten som står for prosjektledelse og programmeringen av senteret. Det er Norconsult og HR Prosjekt sitt arbeidsfellesskap, HR-NOR AS, som har rammeavtalen med helseforetaket. Sentrale bidragsyterne i arbeidsfellesskapet HR-NOR er, foruten Norconsult og HR Prosjekt, Lohfert & Praetorius, Henning Larsen Architects, Deloitte, AART Architects, Pro Integrated Management og Søren Jensen AS.

Lohfert & Praetorius har utførtprogrammering av Dansk Center for Partikelterapi (DCPT).

– Senteret er det første i sitt slag i Danmark. Derfor er vi meget stolte over å være med på konseptutviklingen for et tilsvarende norsk senter. Det er mye overførbar kunnskap og erfaring fra arbeidet med DCPT, sier sykehusplanlegger Henrik Praetorius i Lohfert & Praetorius.

 

Proton- og partikkelterapi er en banebrytende
behandlingsform i Norge. Norconsult har vært en ledende bidragsyter i konseptutredningen.
(Foto: Universitätsklinikum Heidelberg)

Kontaktperson

Solveig Emilsen
Senior kommunikasjonsrådgiver

Nyheter

- av 288