Norconsult prosjekterer nye bomstasjoner ved Svinesundbroen

Nyheter
14. september 2016

Norconsult er ansvarlig for prosjekteringen når bomstasjoner på både norsk og svensk side av Svinesundbroen byttes ut.

Arbeidet med prosjektering av nye, automatiske bomstasjoner på norsk side er allerede ferdigstilt. Nå prosjekterer Norconsult ombyggingen av bomstasjoner på den svenske siden av grensebroen, på oppdrag for det svenske Trafikverket.

– De gamle og utdaterte stasjonene er fjernet, og portaler med automatisk kameraovervåking er på plass, sier Jenny Thönell, ingeniør i Norconsult AB i Sverige.

Norconsult bidrar til en lettere arbeidshverdag for tollere og politi

Der de gamle bomstasjonene lå er det nå etablert et stort asfaltert område. Her skal det bygges et kontrollpunkt for tollere og politi.

– Trafikken ledes nå forbi ved hjelp av midlertidig skilting. Vi jobber med å få på plass ulike type skilt skilter, slik at det blir mulig å midlertidig sette ned hastigheten og lede trafikk inn på det nye kontrollpunktene. Disse skiltene krever elektrisitet og styringssystemer, og her prosjekterer Norconsult også plassering av nye kabelrør, avslutter Thönell.

 

Norconsult prosjekterer nye bomstasjoner på norsk og svensk side av Svinesundbroen.

Kontaktperson

Profilbilde av Benedicte Bratt Jakhelln
Benedicte Bratt Jakhelln
Senior kommunikasjonsrådgiver

Nyheter

- av 284