Norconsult skal prosjektere Trøndelags nye helsehus

Nyheter
05. juli 2016

Norconsult har signert kontrakt med Steinkjerbygg KF om detaljprosjektering av Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus i Steinkjer.

Norconsult har vunnet konkurransen om detaljprosjektering av Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus i Steinkjer i Nord-Trøndelag. Arkitektarbeidene skal utføres av Praksis Arkitekter AS i samarbeid med Norconsult Solem Arkitektur. Alle øvrige fag skal prosjekteres av Norconsult. Norconsult vant oppdraget i hard konkurranse med ni andre tilbydere, og scoret høyest på kompetanse, referanser og tilbudt personell.

− Et av kompetansekriteriene som ble vektlagt var hvorvidt konsulentene hadde erfaring med relevante bygg. Her la vi ekstra vekt på bygg innenfor helse- og beredskapssektoren. Det var her Norconsult skilte seg ut i forhold til flere av konkurrentene. Vi i Steinkjerbygg KF er glade for å ha med oss en solid samarbeidspartner i oppføringen av fremtidens helse- og beredskapsbygg, sier prosjektleder Olav Brauti fra Steinkjerbygg KF.

Norconsult bidrar til et bedre lokalsamfunn

− Dette er et av de største byggeprosjekter som noen gang har vært gjennomført i Steinkjer-regionen. I Norconsult er vi stolte over å få være med på dette spennende prosjektet og samtidig bidra til et enda bedre lokalsamfunn i Inn-Trøndelag, sier Jan Kåre Iversen, regiondirektør for Region Midt i Norconsult.

Helse- og beredskapshuset er regionens svar på Samhandlingsreformens utfordringer, og vil gi et mer helhetlig tjenestetilbud, økt forebyggende innsats og dekking av fremtidige behov som skyldes endret demografisk utvikling og sykdomsbilde.

Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus planlegges som et regionalt helsetjeneste- og kompetansesenter, med fokus på å bringe helsetjenester nærmere innbyggerne i hele regionen. Det blir en unik sammensetning av helse- og beredskapsetatene i bygget, noe som gir verdi i form av tettere samarbeid og samhandling mellom etater og enheter. SINTEF skal gjennomføre et eget samhandlingsprosjekt med Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus som case.

Blant regionens største byggeprosjekter

Prosjektet er på ca. 13 000 m2 og inneholder blant annet brannstasjon, lokaler for sivilforsvaret, ambulansestasjon, distriktmedisinsk senter, rehabiliteringsavdeling, legevakt, spesialisthelsetjenester, apotek, legesenter. Prosjekteringsarbeidet startet i slutten av juni og vil pågå i ca. ett år. Byggestart er planlagt til september 2017 og ferdigstilling sommeren 2019.

 

Vant prosjekteringsjobben
Norconsult vant oppdraget med detaljprosjektering av nye Inn-Trøndelag helse- og beredskapssenter.
(Illustrasjon: Praksis Arkitekter)

Kontaktperson

Solveig Emilsen

Nyheter

- av 288