Norconsults Hessedal med artikkel om energireduserende tiltak i bygg

Nyheter
10. august 2016

På VVS-forums nettsider kunne man denne uken lese Johan Hessedals fagartikkel «Stortingsmelding 25 – Kraft til endring: Et første steg for å realisere energireduserende tiltak i eksisterende bygningsmasse».

Olje- og energidepartementet (OED) har i Stortingsmelding 25 Kraft til endring fra 15. april 2016 lagt målene for Norges energipolitikk mot 2030 og 2050. Den 9. juni 2016 kom Energi- og miljøkomiteen med sin innstilling til Regjerningen med bakgrunn i OEDs Stortingsmelding. Både i Stortingsmeldingen og innstillingen fremkommer det tydelig at energireduksjoner i Norges eksisterende bygningsmasse bør prioriteres.

Prioritering av energireduserende tiltak

Norconsults Trondheims-baserte bygningsfysiker Johan Hessedal har, i forbindelse med ovenstående, skrevet en fagartikkel om hvilke energireduserende tiltak som bør prioriteres, og hvordan regelverket bør forandres for å nå de energipolitiske målene. Artikkelen fokuserer hovedsakelig på tiltak i eksisterende yrkesbygg. Bakgrunnen for fagartikkelen er Hessedals nylig leverte masteroppgave, overføringen av energimerkeordningen fra Norges vassdrags- og energidirektorat til Enova, den kommende revideringen av byggeteknisk forskrift, OEDs Stortingsmelding 25 og etableringen av den nye Enova-avtalen i 2017.

Artikkelen kan leses her.

Fagartikkelen er publisert på nettsidene www.vvsforum.no og www.itbaktuelt.no.

 

 

Bygningsfysiker Johan Hessedal i Norconsult har skrevet om prioriteringer av energireduserende tiltak i eksisterende bygningsmasse.
(Foto: Krogsveen.no)

Kontaktperson

Solveig Emilsen
Senior kommunikasjonsrådgiver

Nyheter

- av 288