Norconsults Kristoffer Bugge med BIM-foredrag på EFCA-konferansen

Nyheter
20. juni 2016

BIM-ekspert Kristoffer Bugge fra Norconsult holdt tidligere denne måneden et foredrag om BIM på den prestisjetunge EFCA-årskonferansen som gikk av stabelen i Sofia.

EFCA (European Federation of Engineering Consultancy Associations) omfatter alle rådgivende ingeniørforeninger i Europa, og norske RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening) er et av medlemmene. Årskonferansen gikk i år av stabelen i Bulgarias hovedstad Sofia.

Som eneste norske foredragsholder ble Bugge invitert til å holde et 20 minutter langt foredrag om fremtidens bruk av BIM (Bygningsinformasjonsmodellering) på konferansen, under foredragsbolken som hadde overskrift «New paradigms».

Bugge var konferansens beste

Bugges foredrag høstet svært gode tilbakemeldinger fra det internasjonale publikummet.

- Kristoffer Bugge holdt et meget godt foredrag på engelsk om fremtidens bruk av BIM på EFCAs årskonferanse. Flere av delegatene mente dette var det beste foredraget på konferansen, forteller Tom Baade-Mathiesen, direktør for Vann og Avløp i Norconsult og nyvalgt styreleder i RIF, som var til stede på konferansen.

Slik ble Kristoffer Bugge presentert i programmet:

Kristoffer Bugge, Norconsult AS, Norway
Structural Engineer and BIM Consultant in the Hydropower division. Compentance in leadership and teamwork from the Navy Special Forces operator in Marinejeagerkommandoen, Norway. In addition to working as an Engineer for large Hydropower projects, he has practical field experience as Site Manager and as a diving inspector of concrete structures under water. Mr.Bugge is an expert in BIM processes and technology, and continually work towards best collaboration between cutting edge technology and the people using it.

 

Norconsult på EFCA
Kristoffer Bugge var eneste norske foredragsholder under EFCA-konferansen med sitt foredrag om BIM. (Foto: Norconsult)

Kontaktperson

Solveig Emilsen
Senior kommunikasjonsrådgiver

Nyheter

- av 288