Norconsults Tom Baade-Mathiesen ny styreleder i RIF

Nyheter
20. mai 2016

Baade-Mathiesen er av RIFs generalforsamling valgt som ny styreleder i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

Det var generalforsamlingen som under årsmøtet 19. mai enstemmig valgte Baade-Mathiesen til å overta styreledervervet etter Multiconsults Christian Nørgaard Madsen. Baade-Mathiesen er valgt som styreleder for ett år, og jobber til daglig som direktør for VA-divisjonen i Norconsult.

- Etter to år som nestleder i RIFs styre, ser jeg nå frem til å lede styrets arbeid og videreføre det gode siget RIF er inne i. Vi skal jobbe for å opprettholde foreningens innflytelse og synlighet, og bruke vår posisjon inn i arbeidet med å bedre kontrakts- og konkurransevilkår for våre medlemmer, sier Baade-Mathiesen.

Viktig posisjon i samfunnsdebatten

Han skryter av arbeidet som RIFs administrasjon gjør, og mener at en av styrets viktigste oppgaver er å gi de åtte administrativt ansatte gode rammer for å fortsette sitt arbeid.

- RIFs administrativt ansatte oppnår svært gode resultater, noe vi som styre må videreutvikle og ha fokus på. Gjennom systematisk arbeid har vi de siste årene fått et viktig inngrep i samfunnsdebatten. Vår posisjon gjør at det kan bli aktuelt for oss å samarbeide med andre interesseorganisasjoner for å få ytterligere gjennomslag for våre saker, forteller Baade-Mathiesen.

10 500 medlemmer

RIF jobber for å bedre rådgiverbransjens rammebetingelser politisk, økonomisk og overfor oppdragsgivere. RIF består i dag av ca. 10 500 rådgivende ingeniører fordelt på ca. 185 medlemsbedrifter. Til sammen omsetter medlemsbedriftene for 13,5 milliarder kroner.

Roar Smelhus fra Hjellnes Consult er valgt som ny nestleder i RIF etter Baade-Mathiesen.

 

Ny styreleder i RIF
En enstemmig generalforsamling valgte Norconsults Tom Baade-Mathiesen til ny styreleder i RIF under årsmøtet 19. mai. (Foto: Norconsult)

Kontaktperson

Profilbilde av Benedicte Bratt Jakhelln
Benedicte Bratt Jakhelln
Seniorrådgiver

Nyheter

- av 284